Zagospodarowanie skarpy - Art Area

Zagospodarowanie skarpyPark Pasteleira w Porto

 

Skarpa  w ogrodzie, naturalna czy sztucznie kształtowana, stwarza wiele możliwości wykorzystania interesujących i innowacyjnych rozwiązań projektowych, niemożliwych do wykonania lub wiążących się z ogromnymi kosztami na terenach płaskich. Ponadto usytuowanie ogrodów  na wzniesieniach, stwarza ogromne możliwości pod względem tworzenia powiązań, otwarć i punktów widokowych oraz pozwala wprowadzać dekoracyjne elementy takie jak tarasy, kaskady czy wodospady, których budowa wymaga różnic wysokości.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SKARPY NATURALNE I SZTUCZNIE KSZTAŁTOWANE


Na działce położonej na naturalnej skarpie bardzo ważna jest umiejętność, dopasowania się z projektem ogrodu do otaczającego krajobrazu.  Należy przede wszystkim w jak największym stopniu wykorzystać naturalne warunki  i ukształtowanie terenu, aby zredukować do minimum kosztowne i pracochłonne roboty ziemne. Działkę na terenie płaskim natomiast można bardzo urozmaicić, tworząc pagórki i wniesienia z ziemi, która pozostanie np. z wykopów pod fundamenty domu, nawierzchni czy wykopów pod zbiorniki wodne. Czasem na niewielkiej działce stworzenie pagórków jest jedynym sposobem odizolowania terenu i stworzenia zacisznego zakątka. W czasie kształtowania sztucznej skarpy należy pamiętać, aby na spodzie znajdowała się warstwa gruzu, kamieni, czy grubego łamanego żwiru, która będzie stanowiła drenaż. Z wierzchu natomiast powinna być warstwa ziemi urodzajnej. Warto zawsze pamiętać, że aby skarpa była utrzymana w dobrym stanie, należy zadbać o jej odpowiednie zabezpieczenie, zarówno za pomocą konstrukcji jak i roślinności. Sposób zabezpieczenia skarpy zależy przede wszystkim od jej wysokości oraz stopnia nachylenie terenu.

 

METODY ZAGOSPODAROWANIA SKARPY 

 

Skarpy o małym nachyleniu wystarczy wyprofilować i zabezpieczyć odpowiednimi roślinami, których system korzeniowy zapobiegnie osuwaniu się gleby czy wypłukiwaniu cząstek gruntu. Po wyprofilowaniu wzniesienia należy rozłożyć warstwę ziemi urodzajnej i wymieszać z gruntem rodzimym. Ponieważ pielęgnacja roślin na wzniesieniach jest utrudniona, należy wybierać gatunki o małych wymaganiach środowiskowych, tworzące szeroki system korzeniowy. Należy również dobierać rośliny biorąc  pod uwagę ich wymagania wilgotnościowe, gdyż na szczycie skarpy grunt przesycha znacznie szybciej niż u jej podnóża. Na szczycie wzniesienia należy zatem sadzić rośliny znoszące okresowe susze. Ilość roślin powinna być odpowiednia do stopnia nachylenia skarpy, czyli im bardziej strome wniesienie, tym więcej roślin należy posadzić na m².

 

Ta metoda sprawdza się na skarpach o małym stopniu nachylenia - maksymalnie do 30°. Jest to spowodowane tym, że na bardziej pochyłym stoku niemożliwe było by koszenie trawnika.

Trawnik z siewu - jest najtańszym sposobem zagospodarowania skarpy, należy natomiast bardzo dokładnie przykryć nasiona ziemią i ubić, aby nie zostały wypłukane podczas podlewania czy deszczu.

Trawnik z rolek - skuteczniejszy, ale zarazem droższy sposób zakładania trawnika. Pasy z darni należy układać na warstwie ziemi urodzajnej, wzdłuż skarpy, a nie w poprzek, gdyż mogą one się osunąć, tworząc nieestetyczne szczeliny. Dodatkowo można przymocować pasy darni do gruntu za pomocą drewnianych kołków.

Biowłóknina - specjalne maty z wprasowanymi nasionami traw. Należy przymocować do gruntu za pomocą szpilek i podlewać, aby w przyszłości cieszyć się trawnikiem.

 

W celu wzmocnienie wzniesień o niewielkich nachyleniach można użyć, obok roślinności, kamieni naturalnych wkopanych na 3/4 ich wysokości w grunt. Kamienie naturalne są bardzo tanie a poza umacnianiem skarpy będą również stanowiły ciekawe elementy dekoracyjne.

 

Skarpy o większym stopniu nachylenia można umocnić za pomocą specjalnej siatki z tworzywa sztucznego o średnicy otworów 20 cm. Siatkę należy przysypać ziemią i obsadzić roślinnością.

 

Tarasy - zastTarasy umacniane kamieniamiosowanie tarasów jest jednym  z podstawowych zabiegów wykorzystywa nych w zakładaniu ogrodów na skarpach o dużym stopniu nachylenia terenu, które bardzo urozmaica przestrzeń ogrodową. Tarasy można rozplanować w ten sposób, aby utworzyć różne perspektywy danego widoku, wykorzystując  również roślinność, za której pomocą moż na otwierać widoki I tworzyć  panoramy. W miejscu posadowienia tarasów, niezbędne jest wykonanie wykopów i nasypów.

 

Mury oporowe - są jednym z bardzo często stosowanych elementów konstrukcyjnych tarasów, w wielu przypadkach niezbędne, służące do zabezpieczania i wzmacniania ściany skarpy. Skarpy o dużym nachyleniu należy dla bezpieczeństwa ograniczyć murem oporowym. Celem konstruowania muru oporowego jest, przede wszystkim, przeniesienie naporu skarpy na podłoże i tym samym zabezpieczenie przed osuwaniem się mas ziemnych.

 

Usytuowanie ogrodu na skarpie pozwala na wprowadzenie do projektu elementów wodnych, takich jak kaskady czy wodospady, przy których budowie wykorzystuje się naturalne różnice w wysokości, występujące na określonym terenie.  Dzięki takiemu rozwiązaniu nie występuje potrzeba sztucznego kształtowania skarp, a jedynie zaadoptowania istniejącego spadku terenu.

 

Za pomocą niewielkich wzniesień czy pagórków można również modelować teren, w taki sposób, aby przypominał krajobraz naturalny. Małe wzniesienia terenowe, porośnięte trawą, mogą pełnić funkcje siedzisk na polanach czy trawnikach.2010-2013 Warszawa @ art-area.pl

design, code, cms: dreadu.com

ue